Drukowanie:MGC IV - drukowanie klawisz

Funkcja drukowania umożliwia drukowanie na każdej drukarce, która jest poprawnie zainstalowana, w tym również na wirtualnych drukarkach pdf. Opcje drukowania znajdują się w grupie „opcje drukowania i ustawienia drukarki” w oknie „opcje i ustawienia programu”.  Po uruchomieniu funkcji, pojawia się ramka zakresu wydruku, którą należy wskazać obszar do wydrukowania (zahaczyć i potwierdzić).

A. Uruchomienie drukowania

Aby wydrukować mapę, należy:

 • uruchomić funkcję drukowania, jednym z trzech odstępnych sposobów
  • przy pomocy klawisza funkcji „drukowanie mapy”, który znajduje się w palecie głównej,
  • wybierając z menu programu funkcje „Pliki” „Drukowanie mapy”
  • korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl + P
 • zahaczyć ramkę obszaru drukowania
  • uruchomić drukowanie, klikając lewym klawiszem myszy
  • zrezygnować by wybrać inne miejsce, klikając prawym klaiwszem myszy
  • zrezygnować z drukowania, klikając dwa razy prawym klawiszem myszy

B. Ustawienie opcji drukowania

Aby zmienić ustawienia drukarki i/lub opcje drukowania, należy:

 • otworzyć okno opcji i ustawień:
  • wybierając z menu programu funkcje „Narzędzia”  i  „Opcje i ustawienia programu”
  • korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl + Q
 • z listy grup opcji wybrać „opcje drukowania i ustawienia drukarki”

MGC _IV - drukowanie 1

C. Opcje drukowania

 1. „Uchwyt ramki w środku wydruku”, to opcja, której włączenie, powoduje zaczepienie kursora, do środka ramki drukowania. Jeżeli opcja ta jest włączona, to możliwe jest obracanie ramki przy pomocy funkcji SC chyba, że wyłączona jest opcja „ramka obrotowa” (-> p.2).
 2. „Ramka obrotowa” – po włączeniu tej opcji, możliwe jest obracanie ramki przy pomocy funkcji SC ale uniemożliwia drukowanie rastrów.
 3. „Poziomowanie napisów z wyjątkiem opisów obiektów”, to funkcja, która powstała na zamówienie jednego z użytkowników i włączona, powoduje ustawienie w poziomie, wszystkich tekstów, z wyjątkiem tych, które są opisami obiektów.
 4. „Drukowanie pikiet”                          – jeżeli opcja jest wyłączona, to pikiety – nawet jeżeli są widoczne na ekranie – nie pojawią się na wydruku
 5. „Drukowanie rastrów”                       – jeżeli opcja jest wyłączona, to rastry – nawet jeżeli są widoczne na ekranie – nie pojawią się na wydruku
 6. „Drukowanie plików referencyjnych” – jeżeli opcja jest wyłączona, to treść plików referencyjnych – nawet jest widoczna na ekranie – nie pojawią się na wydruku
 7. „Przeźroczyste przerwy w liniach przerywanych”. Jeżeli linia przerywana, pokrywa się dokładnie z linią ciągła i m a od niej wyższy priorytet (czyli linia przerywana leżyt „nad” linią ciągła”), to włączenie tej opcji, spowoduje, że na wydruku, linia ciągła będzie widoczna (bo przerwy linii przerywanej będą „przeźroczyste”). Z kolei wyłączenie tej opcji, spowoduje, że na wydruku, linia przerywana zasłoni linię ciągła (przerwy linii przerywanej będą nieprzeźroczyste).
 8. „Kolory na szkicu”  oraz  „ciemniejszy” i „jaśniejszy”. Jeżeli włączona zostanie opcja koloru „szkic”, to treść mapy będzie kreślona kolorem „jaśniejszym” a elementy szkicu (miary, pikiety) kolorem „ciemniejszym”.