Szczegółową instrukcję przygotowania i przeprowadzenia konwersji, można znaleźć w rozdziale “konwersja

 

 MGC IV - konwerter II - 200 - otworz 1A. Ładowanie modelu konwersji

Modele konwersji, to zbiory definicji, na podstawie których, program przekształca zbiory elementów w obiekty. Modele te, zapisywane są w plikach z rozszerzeniem “mgk”. Użytkownik może przygotować zestaw modeli konwersji, dostosowany do specyfiki przekształcanych plików.

Aby załadować model konwersji, należy:

 • uruchomić funkcję “ładowanie modelu konwersji
 • wskazać plik z modelem konwersji
 • uruchomić funkcję “otwórz

 

 

MGC IV - konwerter II - 200 - def 1B. Definicja konwersji (wskazanie)

Funkcja ta służy do definiowania konwersji, poprzez wskazanie obiektu, który ma zostać przekształcony oraz obiektu docelowego. Jeżeli podczas konwersji włączona będzie opcja “kopiowanie treści metki podczas konwersji dxf-gml” (grupa “Opcje pracy II”), to atrybuty opisowe obiektów, których przekształcenie zostało zdefiniowane tą metodą, zostaną wypełnione atrybutami obiektu  wzorcowego.

Aby dodać definicję do aktualnego modelu konwersji, należy:

 • narysować obiekt wzorcowy,
 • uruchomić funkcję “definicja konwersji (wskazanie)
 • wcisnąć i trzymać wciśniętą kombinację klawiszy Ctrl + Shift
 • zaznaczyć (w dowolnej kolejności)
  • obiekt, który ma zostać przekształcony
  • obiekt wzorcowy
 • puścić klawisze Ctrl + Shift
 • uruchomić dopisanie definicji, pojedynczym kliknięciem lewym klawiszem myszy.

Uwaga: Z pary zaznaczonych obiektów, jeden musi mieć kod kartograficzny a drugi nie może.

 

 

MGC IV - konwerter II - 200 - def-kodC. Definicja konwersji (kod kartograficzny)

Funkcja ta służy do definiowania konwersji, poprzez wskazanie obiektu, który ma zostać przekształcony oraz obiektu podanie docelowego kodu kartograficznego.

Aby dodać definicję do aktualnego modelu konwersji, należy:

 • uruchomić funkcję “definicja konwersji (kod kartograficzny)
 • w polu edycyjnym “kod kartograficzny obiektu”, wpisać kod (zgodny z Rozporządzeniem)
 • zaznaczyć obiekt, który ma zostać przekształcony
 • uruchomić dopisanie definicji, pojedynczym kliknięciem lewym klawiszem myszy.

 

 

MGC IV - konwerter II - 200 - usuwanieD. Definicja konwersji (usuwanie)

Jeżeli podczas konwersji, element ma zostać usunięty, to do modelu konwersji należy dodać definicję usuwania. Dokładnie rzecz biorąc, elementy te są przenoszne na warstwę “elementy usunięte podczas konwersji”.

Aby wskazać obiekty do usunięcia,należy:

 • uruchomić funkcję “definicja konwersji (usuwanie)
 • zaznaczyć obiekt, który ma zostać usunięty
 • uruchomić dopisanie definicji, pojedynczym kliknięciem lewym klawiszem myszy.

 

 

MGC IV - konwerter II - 200 - konwersja 1E. Wykonanie konwersji

Uruchomienie tej funkcji, powoduje wykonanie konwersji rysunku, zgodnie z aktualnym modelem konwersji. Jeżeli obiekty, które powstaną w wyniku konwersji,mają “przejąć” atrybuty obiektów wzorcowych (-> punkt B), to należy pamiętać o włączeniu opcji  “kopiowanie treści metki podczas konwersji dxf-gml”, która znajduje się w grupie “Opcje pracy II”.

Aby wykonać konwersje należy:

 • otworzyć (zaimportować) rysunek, który ma zostać przekonwertowany
 • wykonać kopię zapasową rysunku (konwersję można cofnąć przy pomocy funkcji “cofnij” (ctrl+Z) ale …)
 • zdefiniować model konwersji lub załadować model z pliku “mgk”
 • uruchomić konwersję

 

 

MGC IV - konwerter II - 200 - zapisF. Zapisanie modelu konwersji

Aktualny model konwersji można zapisać w pliku tekstowym o dowolnej nazwie i rozszerzeniu “mgk”. Dzięki temu, można przygotować zestaw modeli konwersji, dopasowanych rysunków o różnej strukturze.

Aby zapisać aktualny model, wystarczy:

 • uruchomić funkcję “zapisanie modelu konwersji do pliku
 • podać i zatwierdzić nazwę pliku.

 

 

MGC IV - konwerter II - 200 - info oG. Informacje o aktualnym modelu konwersji

W aktualnej wersji program,u (02.035), funkcja ta wyświetla nazwę modelu oraz liczbę definicji. W przyszłości, wyświetlane będą również szczegółowe informacje o definicjach modelu.

 

 

MGC IV - konwerter II - 200 czyszzenieH. Czyszczenie modelu konwersji

Jest to funkcja, od uruchomienia której, należy rozpocząć przygotowanie nowego modelu konwersji. Po jej uruchomieniu, z pamięci programu, zostaną usunięte wszystkie definicje konwersji.