Jest to zestaw opcji, które decydują o zachowaniu programu podczas wskazywania obszaru interpolacji oraz o ostatecznym wyglądzie rysunku warstwic.

 

Interpolacja - opcje wizualizacji

 

 

 

 

 

 

1. Dynamiczna wizualizacja warstwic *)

Włączenie tej opcji, powoduje wyświetlanie warstwic podczas definiowania obszaru interpolacji (czyli podczas wstawiania ogrodzenia, wewnątrz którego, ma być wykonana interpolacja warstwic). Włączenie pod-opcji „tymczasowa„, oznacza, że wizualizacja będzie tymczasowa, czyli warstwice zostaną usunięte po zakończeniu definiowania obszaru interpolacji. Uwaga: dynamiczne kreślenie warstwic zajmuje procesorowi sporo czasu, dlatego opcje ta lepiej wyłączyć, gdy zbiór pikiet liczy ponad 1000 szt.

 

2. Dynamiczna wizualizacja siatki *)

Jeżeli opcja ta jet włączona, to podczas definiowania obszaru interpolacji (czyli wstawiania ogrodzenia, wewnątrz którego, ma być wykonana interpolacja warstwic), wyświetlana będzie siatka interpolacyjna, (w zależności od wybranej metody – kwadratów lub trójkątów). Uwaga: podobnie jak dynamiczne kreślenie warstwic, kreślenie siatki zajmuje procesorowi sporo czasu.

 

3. Zastąpienie odcinków, krzywą oraz usunięcie odcinków

W wyniki interpolacji powstaje zbiór niezależnych odcinków izolinii, dla każdego kwadratu / trójkąta siatki interpolacyjnej. Włączenie opcji „Zastąpienie odcinków, krzywą„, spowoduje uruchomienie procedury, która połączy niezależne odcinki w linie łamane a następnie zamieni je na krzywe warstwicowe (w aktualnej wersji  programu, są to krzywe zbliżone do krzywych B-Spline, 3-gostopnia). Pod-opcja „usunięcie odcinków„, spowoduje usunięcie z rysunku, zbioru odcinków.

 

4. Ciecie warstwicowe

Opcja nie wymaga wyjaśnień. Wartość cięcia podawana jest w metrach i należy ją ustawić przed uruchomieniem funkcji interpolujących.

 

5. Wyróżnienie warstwicy

Włączenie tej opcji, powoduje ustawienie warstwicy o podanej rzędnej, wybranym kolorem. Kolor wyróżnienia, można zmienić klikając jeden raz, lewym klawiszem myszy na pole wyboru (kółko po prawej stronie opcji).

 

 

*)  W przypadku interpolacji przy pomocy funkcji „interpolacja – generowanie snt dla całego obszaru„,  opcja te nie mają znaczenia.