.

Lista obiektów mapy:

Funkcja “lista obiektów mapy” znajduje się w panelu narzędziowym “arkusz mapy”. Po jej uruchomieniu, program przegląda aktualną treść rysunku a następnie wyświetla listę obiektów, które są widoczne (znajdują się na włączonych warstwach  -> uwaga na dole strony) . Pod listą obiektów znajdują się funkcje, które umożliwiają poszukiwanie obiektów wskazanych na liście, kontrolowanie ich relacji oraz edycję atrybutów.

.

Wyświetlenie i obsługa listy:

Aby wyświetlić listę obiektów, należy:

 • przy pomocy menedżera warstw (Ctrl+W), włączyć warstwy, na których znajdują się obiekty, które mają się znaleźć na liście
 • w palecie “Arkusz mapy” odnaleźć funkcję “Lista obiektów mapy” i uruchomić ją,
 • po wskazaniu obiektu na liście, można:
  • zlokalizować go (podwójne kliknięcie na listę lub klawisz funkcji “ustawienie okna nad obiektem”),
  • poddać edycji dane opisowe obiektu (funkcja “edycja metki”),
  • przejść do listy obiektów, powiązanych z zaznaczonym (funkcja “lista relacji obiektu“),
 • aby zamknąć okno z listą, należy “wcisnąć” klawisz zamykający listę (ok) lub dwukrotnie wcisnąć klawisz Esc na klawiaturze komputera.

.

.

Niektórymi funkcjami listy, można sterować przy pomocy myszy i klawiatury komputera:

 • pojedyncze kliknięcie na obiekt na liście, powoduje zaznaczenie (“podświetlenie”) obiektu na rysunku
 • podwójne kliknięcie na obiekt, powoduje przesunięcie okna nad obiekt i dopasowanie powiększenia do rozmiarów obiektu (wpasowanie)
 • dwukrotne wciśnięcie klawisza Esc, powoduje zamknięcie okna z listą obiektów.

.

Uwaga: Ponieważ na listę trafiają tylko dla obiekty, które leżą na włączonych warstwach, 
to wyłączenie wszystkich warstw i uruchomienie funkcji, powoduje wyświetlenie listy obiektów, 
które nie mają reprezentacji graficznej (osoby fizyczne, klasoużytki, dokumenty itp).