Definiowanie oraz wymiana kolorów rastraMGC IV - Rastry - zmiana koloru

Menedżer rastrów jest wyposażony w funkcje oraz zestaw opcji, które umożliwiają wymianę koloru pikseli określonego koloru, na wybrany kolor  lub kolor odwrotny (negatywowy) wybranego koloru.

 

Aby wymienić kolor, należy:

 • ustawić i powiększyć rysunek tak, aby można było możliwie precyzyjnie wskazać piksel, z kolorem do wymiany,
 • uruchomić funkcję definiowania koloru do wymiany [1]
  • wskazać piksel, wstawiając punkt kontrolny (na dolnym pasek programu, wyświetlany jest wybrany kolor)
  • po wybraniu koloru, zakończyć definiowanie, klikając prawym klawiszem myszy [3]
 • zdefiniować kolor docelowy
  • kliknąć na kontrolkę koloru docelowego [4]
  • wybrać kolor docelowy lub zdefiniować własny
  • zakończyć definiowanie klikając na klawisz “OK”
 • ustawić opcje wymiany:
  • [5] “…i podobnych” – włączenie tej opcji spowoduje wymianę kolorów, których R,G oraz B różnią się o mniej niż 10
  • [6] “negatyw” – włączenie tej opcji spowoduje wymianę koloru na kolor negatywowy, koloru docelowego
 • uruchomić funkcję wymiany koloru [7]

 

 

 

MGC IV - Rastry - zmiana koloru

 

Uwaga: funkcja zmiany koloru, należy do grupy funkcji, których działania nie można cofnąć przy pomocy funkcji "cofnij". 
Aby przywrócić oryginalne kolory rastra, należy użyć funkcji "przeładowania wskazanego rastra".