B. Zarządzanie warstwami

 

Menedzer warstw - funkcje pion + opis B

 

 

 

 

 

 

 

07. Zmiana nazwy warstwy:

Zmiana nazwy warstwy nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Obiekty, które leżały na warstwie, której nazwa jest modyfikowana, pozostają na niej. Aby zmienić nazwę warstwy, należy:

  • aktywować warstwę, podwójnym szybkim kliknięciem lewym klawiszem myszy na prostokąt statusu
  • uruchomić funkcję „edycja nazwy aktywnej warstwy
  • zmodyfikować nazwę lub wprowadzić nową
  • zatwierdzić zmianę klawiszem Enter

Uwaga: nie można zmienić nazwy warstwy „Domyślna„.

 

08. Przeglądarka warstw:

Jest to zestaw funkcji, który pozwala szybko przenosić aktywność na kolejne warstwy z wyłączeniem pozostałych. Dzięki temu można szybko sprawdzić treść poszczególnych warstw. Na dolnym pasku programu, w polu komunikatów (po lewej stronie), wyświetlana jest nazwa warstwy oraz informacja o liczbie obiektów.

 

12. Wyłączenie warstw pustych i włączenie używanych:

Uruchomienie tej funkcji, powoduje włączenie wszystkich warstw, które zawierają jakąś treść. Równocześnie wyłączane są warstwy, które są puste.