Pobranie i ustawienie warstwy i atrybutów graficznych.mgc-iii-modyfikacje-pobranie-atrybutow

Funkcja ta służy do pobrania warstwy, koloru, grubości i rodzaju linii z zaznaczonego obiektu i ustawienia ich jako aktywnych. Warstwa oraz atrybuty graficzne ustawione w ten sposób, są wykorzystywane tylko przy kreśleniu elementów z palety “Podstawowe elementy”, natomiast obiekty mapy są kreślone zgodnie z atrybutami zdefiniowanymi w bibliotece.

 

A. Pobranie i ustawienie warstwy i atrybutów graficznych:

Aby pobrać i ustawić warstwę i atrybuty graficzne z obiektu, należy:

 

  • uruchomić funkcję,
  • wskazać obiekt, z którego mają zostać pobrane atrybuty:
    • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
    • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku.

 

Aktywne ustawienia będą widoczne w palecie głównej na panelu bocznym.

 

Uwaga: program pobiera i ustawia warstwę i atrybuty wyłącznie z obiektów, 
które należą do pliku głównego (ignoruje obiekty z plików referencyjnych).