Opcje sterujące sposobem pracy palety podręcznej oraz palet użytkownika, znajdują się w grupie opcji “Paleta podręczna i palety użytkownika“, okna opcji i ustawień. Aby je zmienić, należy otworzyć okno opcji i ustawień (skrót Ctrl+Q, lub menu: “Narzędzia” i “Opcje i ustawienia“) i odnaleźć i wskazać na liście grup opcji, grupę “Paleta podręczna i palety użytkownika“.

 

A. Otwarcie palety podręcznej:

Palet podręczną można otworzyć przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl+D lub klikając prawym klawiszem myszy. W tym drugim przypadku paleta otworzy się po pierwszym kliknięciu, lub po dwóch kliknięciach – gdy uruchomiona jest jakaś funkcja (wtedy pierwsze kliknięcie wyłączy funkcję), lub po trzech kliknięciach, gdy uruchomiona jest jakaś funkcja i zaznaczony jest jakiś obiekt (pierwsze kliknięcie prawym klawiszem spowoduje zrezygnowanie z zaznaczonego obiektu, drugie wyłączy funkcję a dopiero trzecie otworzy paletę podręczną). W aktualnej wersji programju, paleta podręczna mieści 20 funkcji. Paleta podręczna pojawia się:

  • pod kursorem myszy – po kliknięciu prawym klawiszem myszy, jeżeli włączony jest wariant “pod kursorem myszy”, opcji  “Paleta podręczna zostanie wyświetlona”,
  • w miejscu, w którym była poprzednio otwarta – jeżeli włączony jest wariant “tam, gdzie została zamknięta”, opcji  “Paleta podręczna zostanie wyświetlona”,
  • w miejscu, w którym była poprzednio otwarta -jeżeli zostanie otwarta przy pomocy kombinacji Ctrl+Y,
  • obok kursora.

 

B. Tryb pracy palety podręcznej

Paleta podręczna może pracować w jednym z czterech trybów:

  • jest schowana                          – tryb, w którym palety nie da się otworzyć,
  • jest schowana ale aktywna      – tryb, w którym nie da się jej otworzyć ale zapamiętywane są uruchamiane funkcje,
  • jest włączona i aktywna            – tryb, w którym można ją otworzyć a uruchamiane funkcje są zapamiętywane,
  • jest włączona                            – można ją otworzyć ale zestaw narzędzi palety się nie zmienia.

 

 MGC III - opcje palet użytkownika 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Wybór  palety użytkownika

Paletę użytkownika można zmieniać przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+TAB, klikając w ikonkę “1,2,3” na pasku palet użytkownika (z lewej strony paska) lub wybierając z głównego menu programu funkcje “Narzędzia”, “Palety użytkownika” i “Zmiana palety”.

 

 

D. Wybór aktywnej palety użytkownika

Jeżeli paleta użytkownika jest aktywna, to każda uruchomiona funkcja jest do niej dopisywana. Aby aktywować paletę, należy wybrać odpowiednią opcję (rysunek powyżej). Paleta pozostaje aktywna, dopóki użytkownik nie włączy innej palety lub nie ustawi opcji “żadna”.  Każda paleta może zapamiętać 99 funkcji, ale ilość wyświetlanych funkcji zależy od wielkości paska, na którym jest wyświetlana. Na 24 calowym, monitorze panoramicznym, przy oknie programu rozciągniętym na cały ekran, dolny pasek mieści 33 funkcje, co oznacza, że do użytkownik może wybrać 3 * 33 = 99 funkcji.

 

E. Klawisze funkcyjne F9 – F12:

Użytkownik może przypisać dowolne funkcje programu, klawiszom F9, F10, F11 i F12.