Podczas instalacji / aktualizacji, użytkownik ma możliwość ustawienia kliku opcji:

Opcje aktualizacji detale II

 

Opcja 1 – “Utworzenie skrótu na pulpicie”

Opcja ta, dostępna jest wyłącznie podczas instalacji programu i umożliwia umieszczenie na pulpicie, skrótu do programu. Skrót taki można oczywiście usunąć a jeżeli podczas instalacji nie zostanie on zainstalowany, to można go później samodzielnie dodać, korzystając z funkcji systemu operacyjnego.

 

Opcja 2 – “Dopisanie aplikacji do menu systemu operacyjnego”

Opcja ta, dostępna jest wyłącznie podczas instalacji programu i umożliwia dopisanie programu do menu systemu operacyjnego.

 

Opcja 3  – “ Instalacja przykładów

Włączenie tej opcji, powoduje założenie w folderze dokumentów użytkownika, folderu “Moje mapy/Przykłady” i skopiowanie do niego kilkunastu przykładowych plików. Opcję tą warto włączyć jeżeli użytkownik rozpoczyna pracę z programem. Przykładowe pliki ułatwiają wykonanie zadań z instrukcji obsługi i zrozumienie sposobu działania funkcji.

 

Opcja 4 – “Instalacja bibliotek programu” z opcją  7 – “…oraz biblioteki użytkownika

Włączenie opcji 4 powoduje zainstalowanie bibliotek użytkownika. Zarówno podczas instalacji jak i aktualizacji zdecydowanie odradzamy jej wyłączanie, ponieważ biblioteki są systematycznie aktualizowane przez producenta i niektóre funkcje – szczególnie nowe, mogą bez zaktualizowanej biblioteki działać nieprawidłowo lub w ogóle się nie uruchamiać. Opcja ta jest dostępna, ponieważ zaawansowani użytkownicy programu mogą modyfikować biblioteki programu, a aktualizacja powodowała by utratę ich pracy.

Biblioteka użytkownika, przeznaczona jest wyłącznie na znaki, wzory linii, tabelki i inne składniki, definiowane przez użytkownika. Podczas pierwszej instalacji należy koniecznie włączyć tą opcję (7). Podczas aktualizacji należy: wyłączyć ją – jeżeli użytkownik dodawał własne znaki, wzory linii i tabelki, lub pozostawić włączoną – jeżeli biblioteka była modyfikowana.