Opisywanie obiektów mapy: MGC IV - opisywanie obiektow 1

W palcie “Arkusz mapy” znajduje się funkcja, która służy do opisywania obiektów mapy, które w bibliotece mają zdefiniowany sposób opisywania a ich metka zawiera wartości atrybutów niezbędnych do opisania (schemat poniżej). Funkcje tą, można również uruchomić przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + Tylda. Funkcję można również wykorzystać do wstawienia znaku umownego  (np. kort tenisowy, boisko) lub opisu (np. działka, śmietnik, nazwa ulicy) obiektu.

 

Uwaga: funkcja pobiera z pliku biblioteki informacje o treści oraz dozwolonym sposobie wstawienia opisu.

 

A. Opisywanie obiektów – wariant I (studzienka, szambo, zasuwa)

 • uruchomić funkcję
 • zahaczyć punkt kontrolny do obiektu (w dowolnym miejscu obiektu)
 • potwierdzić wybór lewym klawiszem myszy
 • wstawić punkt kontrolny w miejscu, w którym ma zostać wstawiony opis
 • potwierdzić miejsce wstawienia lewym klawiszem myszy
 • wstawić kolejny opis lub wyłączyć funkcję ( -> punkt E)

 

B. Opisywanie obiektów – wariant II  (budynek)

 • uruchomić funkcję
 • zahaczyć punkt kontrolny do obiektu (w dowolnym miejscu obiektu)
 • potwierdzić wybór lewym klawiszem myszy
 • przy pomocy funkcji SC wybrać opis
 • wstawić punkt kontrolny w miejscu, w którym ma zostać wstawiony opis
 • potwierdzić miejsce wstawienia lewym klawiszem myszy
 • wstawić kolejny opis lub wyłączyć funkcję ( -> punkt E)

 

C. Opisywanie obiektów – wariant III  (ulica)

 • uruchomić funkcję
 • zahaczyć punkt kontrolny do obiektu (w dowolnym miejscu obiektu)
 • potwierdzić wybór lewym klawiszem myszy
 • przesunąć kursor myszy w pobliże linii, do której opis ma być równoległy
  • w pobliżu początku linii, aby opis był prosty
  • w pobliżu końca linii, aby opis był obrócony
 • wstawić punkt kontrolny w miejscu, w którym ma zostać wstawiony opis
 • potwierdzić miejsce wstawienia lewym klawiszem myszy
 • wstawić kolejny opis lub wyłączyć funkcję ( -> punkt E)

 

D. Opisywanie obiektów – wariant IV  (punkt adresowy)

 • uruchomić funkcję
 • zahaczyć punkt kontrolny do obiektu (w dowolnym miejscu obiektu)
 • potwierdzić wybór lewym klawiszem myszy
 • zahaczyć punkt kontrolny
  • do linii budynku – jeżeli opis ma być prostopadły do linii
  • w dowolnym miejscu – jeżeli opis ma być poziomy
 • wstawić punkt kontrolny w miejscu, w którym ma zostać wstawiony opis
 • potwierdzić miejsce wstawienia lewym klawiszem myszy
 • wstawić kolejny opis lub wyłączyć funkcję ( -> punkt E)

 

E. Opisywanie obiektów – wariant V  (przewód)

 • uruchomić funkcję
 • zahaczyć punkt kontrolny do przewodu
 • potwierdzić wybór lewym klawiszem myszy
 • wybrać punkt wstawienia opisu
 • ustawić kursor po tej stronie przewodu, po krórej ma się znaleźć góra opisu
  • blisko linii               – jeżeli opis ma być wstawiony na przewodzie
  • nieco dalej od linii – jeżeli opis ma być wstawiony nad przewodem
 • wstawić punkt kontrolny
 • potwierdzić miejsce wstawienia lewym klawiszem myszy
 • wstawić kolejny opis lub wyłączyć funkcję ( -> punkt E)

 

E. Wyłączanie funkcji opisywania

Aby wyłączyć funkcję, należy kliknąć dwa razy prawym klawiszem myszy:

 • pierwsze kliknięcie wyłącza opisywania ostatnio wybranego obiektu ale funkcja opisywania działa nadal
 • drugie kliknięcie wyłącza funkcję.