MGC IV - opisywanie rzednymi g-d IA

Opisanie obiektu rzędnymi wysokości

 

Funkcja ta służy do wstawiania opisów obiektów takich jak np. studzienki, dla których można podać rzędną góry i dołu. Rzędna obiektu może być podana przez operatora lub pobrana z pikiety, która znajduje się najbliżej wskazanego obiektu. Uruchomienie tej funkcji, należy poprzedzić ustawieniem kroju pisma i rozmiar znaków. Wariant opisu można zmieniać przy pomocy funkcji ScrollControl.

 

Dostępne są następujące warianty:

 

 • 1 – rzędna pobrana z pliku
 • 2 – rzędna pobrana z pliku + rzędna dna, obliczona na podstawie podanej głębokości
 • 3 – rzędna pobrana z pliku + rzędna podana przez użytkownika
 • 4 – rzędna obiektu podana przez użytkownika
 • 5 – rzędna podana przez użytkownika + rzędna dna, obliczona na podstawie podanej głębokości
 • 6 – rzędna podana przez użytkownika + rzędna podana przez użytkownika
 • 7 – aktualna rzędna kreślenia + rzędna obiektu odczytana z mapy

 

 

 

Przygotowanie:

 

 • otworzyć okno menedżera pikiet (Ctrl + T),
 • sprawdzić czy na liście plików znajduje się plik, z którego mają być pobrane rzędne,
  • jeżeli plik nie jest podłączony, to należy użyć funkcji “Ładowanie zbioru pikiet”,
  • pikiety nie są potrzebne dla tej funkcji, więc można je usunąć (np. przy pomocy funkcji “Usunięcie wszystkich pikiet bez odłączania zbioru”
 • zamknąć okno menedżera pikiet (Esc),
 • przy pomocy funkcji palety głównej ustawić:
  • wysokość znaków – funkcja “ustawienie rozmiaru elementu” lub “ustawienie rozmiaru elementu na mapie“,
  • krój pisma – funkcja “ustawienie kroju pisma”,
  • warstwę     – wybierając warstwę z listy lub przy pomocy “menedżera warstw”,
  • atrybuty graficzne – wybierając je z listy lub przy pomocy funkcji “paleta kolorów” oraz “zestaw grubości”,

 

Opisywanie:

 

 • uruchomić funkcję “opisywanie rzędnymi wysokości”,
 • w zależności od posiadanych danych, do okienka “Edycja metki” proszę wprowadzić rzędną dna lub głębokość (głębokość ze znakiem minus):
 • zamknąć okno klikając na klawisz “Ok” Klawisz OK
 • wskazać obiekt do opisania:
  • w przypadku obiektów punktowych w dowolnym miejscu (program poszuka pikiety na podstawie punktu wstawienia obiektu),
  • w przypadku obiektów powierzchniowych w pobliżu węzła, dla którego ma być znaleziona pikieta,
 • odsunąć kursor od obiektu,
 • przy pomocy funkcji Scroll-Control, wybrać wariant opisu (szczegóły dla każdego wariantu opisane zostały poniżej),
 • wstawić odnośnik:
  • zahaczyć  punkt kontrolny w wybranym miejscu,

   • w trybie PRO:  kliknąć lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
   • w trybie CAD:  kliknąć lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić miejsc wstawienia odnośnika, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku.

 

 

Warianty opisu:

 

Wariant 1 – opisanie rzędną pobraną z pliku.

Jeżeli do rysunku podłączony jest plik ze współrzędnymi i w pliku tym, w odległości mniejszej niż odległość maksymalna ustawiona w opcjach  (grupa “Opcje pracy II”, opcja “max. odległość pikiety, od obiektu, do którego należy”), znajduje się pikieta 3D, to program pobierze jej rzędną i wstawi w liczniku odnośnika.  Uwaga: pikiety nie muszą być załadowane na rysunek – wystarczy, żeby plik był podpięty.  Aby opisać w ten sposób obiekt, należy:

 • uruchomić funkcję
 • pozostawić oba pola danych puste i zamknąć okno danych i atrybutów
 • zahaczyć punkt kontrolny do obiektu i potwierdzić, klikając lewym klawiszem myszy
 • wybrać odpowiedni tryb, przy pomocy funkcji SC  (jest to tryb domyślny tej funkcji)
 • skontrolować tymczasowy opis na odnośniku – znajduje się tam informacja o pikiecie, z której pobrana została rzędna (rys. poniżej)
 • odsunąć kursor od obiektu i wstawić odnośnik

opis kanalu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wariant 2 – opisanie rzędną obiektu, pobraną z pliku oraz rzędną dna, obliczoną na podstawie podanej głębokości.

Jeżeli do rysunku podłączony jest plik ze współrzędnymi i w pliku tym,znajduje się pikieta 3D, to program pobierze jej rzędną i wstawi ją w liczniku odnośnika a w mianowniku rzędną dna, obliczoną na podstawie wartości wprowadzonej w polu “Opcjonalna rzędna dna lub głębokość”.  Maksymalną odległość pomiędzy wskazanym obiektem a pikietą, można ustawić w opcjach pracy (grupa “Opcje pracy II”, opcja “max. odległość pikiety, od obiektu, do którego należy”). Aby opisać w ten sposób obiekt, należy:

 • uruchomić funkcję
 • górne pole “Opcjonalna rzędna obiektu” pozostawić puste
 • w polu “Opcjonalna rzędna dna lub głębokość” wprowadzić głębokość, poprzedzoną znakiem minus
 • zamknąć okno danych i atrybutów
 • zahaczyć punkt kontrolny do obiektu i potwierdzić, klikając lewym klawiszem myszy
 • wybrać odpowiedni tryb, przy pomocy funkcji SC
 • skontrolować tymczasowy opis na odnośniku – znajduje się tam informacja o pikiecie, z której pobrana została rzędna
 • odsunąć kursor od obiektu i wstawić odnośnik

 

Wariant 3 – opisanie rzędną obiektu, pobraną z pliku oraz rzędną podana przez użytkownika

Jeżeli do rysunku podłączony jest plik ze współrzędnymi i w pliku tym,znajduje się pikieta 3D, to program pobierze jej rzędną i wstawi ją w liczniku odnośnika a w mianowniku rzędną dna wprowadzoną w polu “Opcjonalna rzędna dna lub głębokość”.  Maksymalną odległość pomiędzy wskazanym obiektem a pikietą, można ustawić w opcjach pracy (grupa “Opcje pracy II”, opcja “max. odległość pikiety, od obiektu, do którego należy”). Aby opisać w ten sposób obiekt, należy:

 • uruchomić funkcję
 • górne pole “Opcjonalna rzędna obiektu” pozostawić puste
 • w polu “Opcjonalna rzędna dna lub głębokość” wprowadzić rzędną dna,
 • zamknąć okno danych i atrybutów
 • zahaczyć punkt kontrolny do obiektu i potwierdzić, klikając lewym klawiszem myszy
 • wybrać odpowiedni tryb, przy pomocy funkcji SC
 • skontrolować tymczasowy opis na odnośniku – znajduje się tam informacja o pikiecie, z której pobrana została rzędna
 • odsunąć kursor od obiektu i wstawić odnośnik

 

Wariant 4 – opisanie rzędną obiektu rzędną, podaną przez użytkownika.

Jeżeli  po uruchomieniu funkcji, użytkownik w polu “Opcjonalna rzędna obiektu” wprowadzi rzędną, to program pobierze jej rzędną i wstawi ją w liczniku odnośnika. Aby opisać w ten sposób obiekt, należy:

 • uruchomić funkcję
 • w polu “Opcjonalna rzędna obiektu” wprowadzić rzędną obiektu,
 • pole “Opcjonalna rzędna dna lub głębokość” pozostawić puste
 • zamknąć okno danych i atrybutów
 • zahaczyć punkt kontrolny do obiektu i potwierdzić, klikając lewym klawiszem myszy
 • wybrać odpowiedni tryb, przy pomocy funkcji SC
 • skontrolować tymczasowy opis na odnośniku – znajduje się tam informacja o pikiecie, z której pobrana została rzędna
 • odsunąć kursor od obiektu i wstawić odnośnik

 

Wariant 5 – opisanie obiektu rzędną podaną przez użytkownika oraz rzędną dna, obliczona na podstawie podanej głębokości

Jeżeli  po uruchomieniu funkcji, użytkownik w polu “Opcjonalna rzędna obiektu” wprowadzi rzędną, to program pobierze jej rzędną i wstawi ją w liczniku odnośnika a w mianowniku rzędną dna, obliczoną na podstawie wartości wprowadzonej w polu “Opcjonalna rzędna dna lub głębokość”.  .  Aby opisać w ten sposób obiekt, należy:

 • uruchomić funkcję
 • w polu “Opcjonalna rzędna obiektu” wprowadzić rzędną obiektu,
 • w polu “Opcjonalna rzędna dna lub głębokość” wprowadzić głębokość, poprzedzoną znakiem minus
 • zamknąć okno danych i atrybutów
 • zahaczyć punkt kontrolny do obiektu i potwierdzić, klikając lewym klawiszem myszy
 • wybrać odpowiedni tryb, przy pomocy funkcji SC
 • skontrolować tymczasowy opis na odnośniku – znajduje się tam informacja o pikiecie, z której pobrana została rzędna
 • odsunąć kursor od obiektu i wstawić odnośnik

 

Wariant 6 – opisanie rzędnymi podanymi przez użytkownika

Jeżeli  po uruchomieniu funkcji, użytkownik w polu “Opcjonalna rzędna obiektu” wprowadzi rzędną, to program pobierze jej rzędną i wstawi ją w liczniku odnośnika a w mianowniku rzędną dna wprowadzoną w polu “Opcjonalna rzędna dna lub głębokość”.  Aby opisać w ten sposób obiekt, należy:

 • uruchomić funkcję
 • w polu “Opcjonalna rzędna obiektu” wprowadzić rzędną obiektu,
 • w polu “Opcjonalna rzędna dna lub głębokość” wprowadzić rzędną obiektu
 • zamknąć okno danych i atrybutów
 • zahaczyć punkt kontrolny do obiektu i potwierdzić, klikając lewym klawiszem myszy
 • wybrać odpowiedni tryb, przy pomocy funkcji SC
 • skontrolować tymczasowy opis na odnośniku – znajduje się tam informacja o pikiecie, z której pobrana została rzędna
 • odsunąć kursor od obiektu i wstawić odnośnik

 

Wariant 7 – opisanie aktualną rzędną kreślenia oraz rzędną obiektu, pobraną z rysnuku

Opcja ta umożliwia opisywanie obiektów 3D, czyli takich, którym podczas kreślenia, nadana została rzędna wysokości. Po wybraniu tej opcji, program pobiera aktualną rzedną  kreślenia (ustawioną przy pomocy funkcji “wprowadzenie rzędnej wysokości”  z głównej palety narzędziowej) oraz odczytaną z rysunku rzędną obiektu.  Aby opisać w ten sposób obiekt, należy:

 • uruchomić funkcję
 • zamknąć okno danych i atrybutów
 • zahaczyć punkt kontrolny do obiektu i potwierdzić, klikając lewym klawiszem myszy
 • wybrać odpowiedni tryb, przy pomocy funkcji SC
 • skontrolować tymczasowy opis na odnośniku – znajduje się tam informacja o pikiecie, z której pobrana została rzędna
 • odsunąć kursor od obiektu i wstawić odnośnik

 

Uwaga: 

- pikiety nie muszą być załadowane na rysunek 
- punkt kontrolny musi być zahaczony do obiektu, w odległości mniejszej, od ustawione w opcjach "max. odległość pikiety od obiektu" 
- rzędna (rzędne) wstawiane są poziomo
- odsunięcie kursora od punktu zahaczenia, powoduje wstawienie odnośnika
- po wstawieniu, rzędnej nie można przesuwać (na razie)

 

Uwaga: Opisy te nie są obiektami zdefiniowanymi w Rozporządzeniu i nie będą eksportowane do pliku "gml".