Zmiana rozmiaru – przeskalowanie:mgc-iii-paleta-glowna-przeskalowanie

Funkcja służy do zmiany wielkości wybranego obiektu.

 

A. Przeskalowanie obiektu:

Aby przeskalować obiekt należy:

  • uruchomić funkcję,
  • wskazać modyfikowany obiekt, zahaczając do niego (snapując) punkt kontrolny:

    • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
    • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
    • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
  • przy pomocy funkcji ScrollControl lub klawiszy F2/F3 ustawić współczynnik przeskalowania (efekt będzie widoczny na rysunku),
  • potwierdzić wybór obiektu klikając lewym klawiszem myszy.

 

Uwaga: obiekty są skalowane względem punktu, który został wskazany podczas zaznaczania obiektu.