Teksty:

 

 • 001 Tekst  MGC IV - teksty R1
 • 002 Tekst złożony z kliku linii
 • 003 Tekst na elemencie
 • 004 Tekst na odnośniku
 • 005 Porządkowanie wierszy tekstu
 • 006 Justowanie do lewej strony
 • 007 Justowanie do środka
 • 008 Justowanie do prawej strony

 

 

 • 009 Edycja treściMGC IV - teksty R2
 • 010 Pobranie i ustawienie atrybutów, ze wskazanego tekstu
 • 011 Aktualizacja kroju i atrybutów czcionki
 • 012 Aktualizacja kroju, atrybutów  i rozmiaru czcionki
 • 013 Aktualizacja rozmiaru czcionki
 • 014 Połączenie tekstów
 • 015 Przekreślenie tekstu (jedną linią poziomą, dwiema, trzema, jedną skośną, dwiema skośnymi)
 • 016 Odwrócenie tekstu

 

 

 • 017 Wybór kroju pisma (otwarcie menedżera krojów pisma) MGC IV - teksty R3
 • 018 Przeniesienie do wewnątrz obiektu, tekstów opartych o obiekt
 • 019 Przeniesienie na zewnątrz obiektu, tekstów opartych o obiekt
 • 020 Przesunięcie tekstu o wiersz w górę / dół / lewo / prawo
 • 021 Przesunięcie tekstu o wiersz i odwrócenie o 180 stopni (góra / dół)
 • 022 Odwrócenie o 180 stopni (bez zmiany płożenia)
 • 023 Obrócenie tekstu o kąt ustawiony przy pomocy SC
 • 024 Ustawienie tekstu wzdłuż wskazanej linii (z opcją przesunięcie i odwrócenia o 180 stopni)