Redukcja rozdzielczości rastra.

 

MicroGeoCAD obsługuje niewielkie pliki rastrowe w formatach *.bmp, *.jpg oraz *.tiff, z zewnętrznymi plikami georeferencji w formacie “world-file”.  O możliwości załadowania pliku, decyduje rozmiar rastra, ale nie chodzi o rozmiar pliku na dysku, a o rozmiar obrazu.  Ponieważ pliki w formacie jpg oraz tiff są skompresowane, to  żeby sprawdzić jak duży jest plik, należy skorzystać z funkcji wyświetlania właściwości pliku, udostępnianej przez system operacyjny (rys. poniżej).  Podczas ładowania pliku rastrowego, program sprawdza czy będzie w stanie obsłużyć wskazany przez użytkownika plik rastrowy.  Jeżeli plik jest zbyt duży, to program informuje o możliwości uruchomienia funkcji redukcji rozdzielczości. Użytkownik może ustawić automatyczne wyznaczenie współczynnika redukcji  (program wyznacza wtedy najmniejszą sensowną wartość) lub wybrać wartość ze zbioru { 1.25,  1.50,  1.75,  2.00,  2.25,  2.50,  2.75,  3.00,  3.25,  3.50,  3.75,  4.00,  5.00,  10.00 }.

Opcja współczynnika redukcji, znajduje się w oknie menedżera rastrów.

 

 

Redukcja rozdzielczości:

Jeżeli użytkownik odpowie “TAK” na pytanie o redukcję, to:

 • program uruchomi procedurę redukcji
  • w przypadku pliku “jpg”
   • program tworzy kopię pliku, dodając do jej nazwy słowo “oryginał”
   • następnie wykonuje redukcję rozdzielczości
  • w przypadku pozostałych plików
   • program tworzy zredukowaną wersję pliku i zapisuje ją w formacie “jpg”
 • podłączy plik:
  • jeżeli plik posiadał georeferencje w formacie “world-file” – automatycznie
  • jeżeli plik nie posiadał georeferencji – interaktywnie (poprosi o wskazanie miejsca stawienia)

 

 

 

Rozmiar rastra 2A