Scroll-Control – sterowanie opcjami kreślenia przy pomocy rolki myszy.

 

Funkcja ta umożliwia sterowanie opcjami kreślenia przy pomocy rolki myszy. Użycie samej rolki pozwala na kontrolowanie powiększenia mapy (zoom) a użycie jej z wciśniętym równocześnie klawiszem Ctrl (control), powoduje zmianę opcji kreślenia. Rozwiązanie to, pozwala na zmianę opcji, bez czasochłonnego włączania okna, wybierania i zatwierdzania opcji. Szczegóły działania SC zależą od uruchomionej funkcji. Jeżeli uruchomiona przez użytkownika funkcja programu ma opcje, którymi można sterować przy pomocy SC, to znajdująca się w lewym rogu dolnego paska programu niebieska kontrolka „zapali się” a jej opisie („dymku”) pojawi informacja „tryb scroll-control jest aktywny”. W przypadku bardziej skomplikowanych funkcji, na dolnym pasku programu pojawi się informacja o włączonej opcji.  Jeżeli użycie rolki jest niemożliwe albo okaże się niewygodne, to do zmiany opcji można używać klawiszy F2 oraz F3. Uruchomienie funkcji SC może być dodatkowo sygnalizowane dźwiękiem, jeżeli włączona jest opcja „sygnalizowanie użycia funkcji SC, dźwiękiem” (018), która znajduje się na zakładce „Opcje pracy” okna opcji i ustawień.

 

A. Zmiana opcji kreślenia

Aby zmienić opcję kreślenia, należy:

 

  • wcisnąć i przytrzymać wciśnięty klawisz Ctrl na klawiaturze komputera,
  • przy wciśniętym klawiszu Ctrl, przesunąć rolkę myszy,

lub

  • wcisnąć klawisz F2 lub F3 na klawiaturze komputera.

 

Uwaga: wciśnięcie klawisza F2 odpowiada przesunięciu rolki myszy "od siebie" a wciśnięcie klawisza F3 "do siebie".
Uwaga: w aktualnej wersji programu, niektóre funkcje (np.budynek, warstwica, podpora) zostały wyposażone w system
wyświetlania informacji o dostępnych opcjach, który można uruchomić przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl + F1. 
W wersji 2.0, w system ten zostaną wyposażone wszystkie funkcji.