Tabelka użytkownika:mgc-iii-arkusz-mapy-tabelka-wybrana-sc

Funkcja ta służy do wstawiania tabeli użytkownika, wybranej ze spisu. Podczas wstawiania, tabelę można obracać przy pomocy funkcji ScrollControl.

 

A. Wstawienie tabeli użytkownika:

Aby wstawić tabelę należy:

 

  • wysunąć panel boczny (klawisz TAB, lub funkcjami: „Narzędzia”, „Boczny panel, „Wysunięcie”, z głównego menu),
  • otworzyć paletę „Arkusz mapy” i uruchomić funkcję „tabelka użytkownika”,
  • wybrać tabelę z listy i zatwierdzić wybór
  • wstawić celownik punktu kontrolnego w miejscu, w którym ma być zahaczony odnośnik,
    • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
    • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • chcąc wstawić tabelę pod dowolnym kątem należy użyć funkcji ScrollControl, tzn. trzymać wciśnięty klawisz Ctrl i kręcić rolką myszy
  • zatwierdzić, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,

 

Uwaga: Tabela i maska wstawiają się na warstwach, na których zostały zaprojektowane. 
Umożliwia to ich wyłączanie z wyświetlania w Menadżerze warstw („Narzędzia”,”Menadżer warstw” lub skrót Crtl+W)
Uwaga: Tekst tabeli można edytować przy pomocy funkcji "edycja treści tabelki użytkownika".