Wymiana informacji w formacie TXT:

MicroGeoCAD umożliwia ładowanie pikiet oraz ich zapisywanie z wykorzystanie prostych plików tekstowych (z rozszerzeniem txt). Wszystkie opcje tych funkcji zostały zaproponowane przez użytkowników i są dopasowane do ich potrzeb.

 

A. Ładowanie

Aby załadować pikiety z pliku tekstowego, należy:

  • wybrać odpowiednią opcję w bloku „Format importowanego pliku” (opis poniżej, w punkcie „C”) :
  • uruchomić funkcję „Import pikiet z plików tekstowych”

 

B. Zapisywanie

Aby zapisać pikiety do pliku tekstowego, należy:

  • wybrać odpowiednią opcję w bloku „Format eksportowanego pliku” pliku (opis poniżej, w punkcie „D”):
  • uruchomić funkcję „Eksport pikiet do pliku tekstowego”

 

MGC L -wymianna TXT 03

 

C. Opis formatów importu

  • pliki, w których gdzieś są współrzędne w układzie „1965” lub „2000” – opcja ta umożliwia załadowanie pikiet z plików, w których są współrzędne w układzie „1965” albo „2000” ale sprawdzenie w których kolumnach pliku się one znajdują zostaje pozostawione automatowi. Funkcja przeznaczona jest dla leniwych użytkowników a efekty jej działania – szczególnie w przypadku plików „zabałaganionych” może odbiegać od oczekiwań. Pierwszy składnik każdej linii takiego pliku, traktowany będzie jako identyfikator punktu, zaś automat będzie szukał zestawu zestaw współrzędnych płaskich lub przestrzennych. Kolumny powinny być oddzielone znakiem odstępu (spacją) a separatorem części  dziesiętnej powinna być kropka.
  • pliki ze współrzędnymi we wskazanych kolumnach – funkcja doskonale nadaje się do ładowania współrzędnych z tekstowych raportów z odbiorników GNSS. Zwykle współrzędne punktów pojawiają się w nich w ściśle określonych kolumnach, różnych dla różnych producentów i/lub modeli odbiornika. Przy okazji ładowania można tu od razu dokonać konwersji układ matematycznego na geodezyjny.  MGC pamięta wprowadzone numery kolumn, więc raz ustawione wartości mogą być stosowane za każdym razem bez ich wprowadzania (do momentu użycia funkcji przywracającej ustawienia fabryczne). Pierwszy składnik każdej linii takiego pliku, traktowany będzie jako identyfikator punktu, zaś współrzędne płaskie lub przestrzenne wycinane będą ze wskazanych kolumn. Kolumny powinny być oddzielone znakiem odstępu (spacją) a separatorem części  dziesiętnej powinna być kropka.
  • tekstowy zbiór współrzędnych – układ matematyczny – funkcję to można zastosować do importu punktów z plików, w których współrzędne zapisane zostały w układzie matematycznym. Każda linia takiego pliku powinna zawierać identyfikator punktu oraz zestaw współrzędnych płaskich lub przestrzennych, oddzielonych znakiem odstępu (spacją) a separatorem części  dziesiętnej jest kropka.
  • tachimetria – plik obserwacji Hz, Ds,V – podczas ładowania danych z pliku w tym formacie, program będzie liczył współrzędne przybliżone punktów na podstawie kąta poziomego (Hz), kąta pionowego (V) oraz odległości skośnej (Ds). Przykład takiego pliku znajduje się na rysunku numer 1, na dole tej strony. Podczas wykonywania obliczeń, rogram wiąże ze sobą stanowiska.
  • tachimetria – plik obserwacji Hz, Dp,dH – podczas ładowania danych z pliku w tym formacie, program będzie liczył współrzędne przybliżone punktów na podstawie kąta poziomego (Hz), odległości poziomej (Dp) oraz przewyższenia (dH). Przykład takiego pliku znajduje się na rysunku numer 2, na dole tej strony. Podczas wykonywania obliczeń, rogram wiąże ze sobą stanowiska.
  • tekstowy zbiór ID,XYZ,ZRD,BPP,STB,RZG – to opcja, która pozwala załadować punkty graniczne z nadaniem im właściwego kodu kartograficznego. Plik musi oprócz identyfikatora oraz współrzędnych, zawierać informacje o źródle danych, błędzie położenia punktu, typie stabilizacji oraz rzędzie granicy (wszystko oznaczone zgodnie z Rozporządzeniem).

 

D. Opis formatów eksportu

 

Szczegółowy opis pojawi się za jakiś czas, a na razie proponujemy „kliknąć i zaglądnąć” 🙂