Zamiana  pikiet na tekst:mgc-paleta-modyfikacji-pikiety-na-tekst

Funkcja ta umożliwia wstawienie napisu identycznego z numerem i/lub rzędną pikiet oraz opcjonalnie usunięcie opisanej w ten sposób pikiety (pikiet). Treść opisu zależy od opcji wyświetlania, ustawionych w oknie opcji i ustawień (Ctrl+Q)  na zakładce menedżera pikiet. Sposób działania  zależy od opcji numer 102,103 oraz 104, z grupy “dodatkowe opcje pracy”.

 

A. Ustawienie opcji:

 

 • otworzyć okno opcji i ustawień (Ctrl+Q)
 • przejść do menedżera pikiet i ustawić:
  • czy wyświetlane mają być identyfikatory (numery) pikiet
  • czy wyświetlane mają być rzędne pikiet
 • przejść do grupy opcji dodatkowe opcje pracy”
 • ustawić:
  • opcję “zmiana kroju i rozmiaru znaków…”  (102), która decyduje o tym, czy podczas opisywania zostanie zastosowany font pikiet czy font aktualny,
  • opcję “rozsunięcie rzędnej i numeru podczas…” (103), która zwiększa (o 10%) odsunięcie opisów od kropki,
  • opcję “dodanie dużej kropki …” (104), której włączenie powoduje wstawienie dodatkowej kropki o średnicy 10cm (0,2 [mm] dla mapy w skali 1:500),
 • przejść do menedżera warstw:
  • wybrać warstwę lub założyć nową (znajdą się na niej opisy, które powstaną z pikiet),
  • ustawić wybraną warstwę jako aktywną,
 • zamknąć okno opcji i ustawień,
 • jeżeli wybrana została opcja zmiany kroju pisma (102), to należy:
  • z palety głównej wybrać funkcję “ustawienie kroju pisma”,
  • wybrać krój pisma i jego atrybuty,
  • z głównej palety wybrać funkcję “ustawienie rozmiaru elementu na mapie”
  • w polu edycyjnym wprowadzić rozmiar opisu w [mm] i zatwierdzić klawiszem Enter,

 

B. Zamiana:

 

 • wybrać i uruchomić funkcję “zamiana pikiet na tekst i kropkę” lub  “zamiana pikiet na tekst i kropkę oraz usunięcie pikiety”
 • zaznaczać i modyfikować kolejne pikiety

lub

 • zaznaczyć jedną, dowolną pikietę,
 • wyłączyć wszystkie zbędne warstwy (Ctrl + V),
 • zaznaczyć wszystkie pikiety:
  • używając funkcji “zaznacz wszystko” (Ctrl+A)
  • trzymając wciśnięte klawisze Ctrl oraz Shift, zaznaczać kolejne pikiety,
 • wybrać i uruchomić funkcję “zamiana pikiet na tekst i kropkę” lub “zamiana pikiet na tekst i kropkę oraz usunięcie pikiety”

 

Powiązane tematy: opisywanie punktu współrzędnymi, opisywanie pikiet.