Zapisywanie zaznaczonych obiektów w nowym pliku:mgc-iii-paleta-arkusz-mapy-zaznaczone-do-pliku

Funkcja ta umożliwia przeniesienie do nowego pliku wyselekcjonowanych obiektów. Obiekty można zaznaczyć zahaczając do nich punkt kontrolny przy wciśniętych klawiszach Ctrl oraz Shift, oraz przy pomocy funkcji “Ogrodzenie”.

 

A. Zapisanie zaznaczonych obiektów w nowym pliku:

Aby zapisać wybrane pikiety, należy:

 

  • zaznaczyć obiekty, które mają zostać zapisane,
  • uruchomić funkcję „zapisanie zaznaczonych obiektów w nowym pliku”,
  • wskazać lokalizację, określić nazwę pliku i kliknąć “Zapisz”,
  • jeżeli plik o podanej nazwie istnieje, to program poinformuje o tym i poprosi o decyzję:
    • czy zastąpić istniejący plik nowym (TAK),
    • czy zrezygnować z zapisywania pliku (NIE),
  • po zapisaniu pliku program zaproponuje otwarcie nowego pliku.