MGC IV - zbiornikiNiezależnie od rodzaju i kształtu, kreślenie zbiorników i komór podziemnych odbywa się zawsze w taki sam sposób.

.

Kreślenie zbiorników:

.

Aby narysować zbiornik, należy:

 • uruchomić odpowiednią funkcję
 • wskazać pierwszy punkt
 • odsunąć kursor myszy od pierwszego wskazanego punktu
 • przy pomocy funkcji SC, ustawić sposób kształt (sposób kreślenia), wybierając:
  • okrąg (opcja domyślna)
  • prostokąt
  • dowolny wielobok
 • wskazać kolejne punkty obiektu
 • zakończyć kreślenie klikając jeden raz prawym klawiszem myszy (nie dotyczy okręgów – te oparte są na dwóch punktach).

.

Projektorek small III