001.2019 Czy można samodzielnie zdefiniować prosty wzór linii?

Tak. Istnieją dwie metody:

 • definiowanie prostych linii przerywanych
 • definiowanie wzoru linii użytkownika (szczegółowy opis w przygotowaniu)
  • założyć nowy rysunek
  • otworzyć okno opcji i ustawień
  • wybrać grupę opcji „Boczny panel narzędzi” i włączyć:
   • paletę definiowania znaków i atrybutów i wzorów
   • paletę funkcji użytkownika
  • wybrać grupę opcji „wyświetlanie” i włączyć:
   • opcję wyświetlania siatki i siatki pomocniczej
  • włączyć tryb zahaczania punktu kontrolnego „do siatki”
  • założyć i aktywować ustawić warstwę
  • narysować wzór:
   • korzystając z linii, okręgów, łuków i punktów
   • rysować wzdłuż osi X od punktu 0.00 w górę (na północ)
  • włączyć definiowanie wzorów linii
  • wcisnąć wybrany (wolny) klawisz „palety użytkownika”
  • uruchomić funkcję „dopisanie wzoru do biblioteki”
  • sprawdzić czy wzór został przyporządkowany do klawisza