Funkcje palety “Budowle i urządzenia”: 

 

 • 075. Estakada
 • 076. Kładka dla pieszych
 • 077. Most
 • 078. Wiadukt
 • 079. Inna budowla hydrotechniczna
 • 080. Jaz ruchomy lu zastawka piętrząca
 • 081. Jaz stały
 • 082. Śluza
 • 083. Zapora
 • 084. Podpora kwadratowa symbol
 • 085. Basen
 • 086. Bieżnia
 • 087. Kort tenisowy
 • 088. Plac sportowy
 • 089. Plac zabaw i gier
 • 090. Skocznia narciarska
 • 091. Sztuczny stok
 • 092. Tor saneczkowy
 • 093. Tor żużlowy
 • 094. Inna wysoka budowla techniczna
 • 095. Chłodnia kominowa
 • 096. Komin przemysłowy
 • 097. Wieża ciśnień
 • 098. Wieża przeciwpożarowa
 • 099. Wieża szybu kopalni
 • 100. Wieża widokowa
 • 102. Zbiornik na ciecz
 • 104. Zbiornik na materiały sypkie
 • 105. Inny zbiornik techniczny
 • 106. Ostroga
 • 107. Ściana oporowa w skali
 • 108. Nasyp, wał, grobla, wykop
 • 109 Skarpa nieumocniona
 • 110 Skarpa umocniona
 • 111. Nasyp, wał, grobla, wykop
 • 112. Nasyp, wał, grobla, wykop
 • 113. Inna budowla hydrotechniczna
 • 114. Kolej linowa
 • 115. Odbój lub dalba
 • 116. Poler
 • 117. Suwnica
 • 118. Taśmociąg
 • 119. Wyciąg narciarski
 • 120. Taśmociąg w skali
 • 121. Estrada
 • 122. Murek oporowy
 • 123. Peron
 • 124. Podpora okrągła – symbol
 • 125. Przepust
 • 126. Rampa
 • 127. Reklama lub tablica informacyjna
 • 128. Śmietnik
 • 129. Trybuna
 • 130. Wiata
 • 131. Wiata przystankowa
 • 280. Urządzenie techniczne
 • 281. Urządzenie techniczne
 • 282. Urządzenie techniczne
 • 310. Jaz ruchomy lu zastawka piętrząca
 • 311. Jaz stały
 • 312. Jaz lub zastawka piętrząca
 • 315. Komin przemysłowy – symbol
 • 316. Wieża ciśnień – symbol
 • 317. Wieża przeciwpożarowa – symbol
 • 318. Wieża szybu kopalni – symbol
 • 319. Wieża widokowa – symbol
 • 320. Inna wysoka budowla techniczna
 • 321. Ostroga
 • 322. Ściana oporowa
 • 323. Skarpa umocniona
 • 325. Nasyp, wał, grobla, wykop
 • 328. Murek oporowy w skali
 • 329. Peron
 • 330. Przepust
 • 331. Reklama lub tablica informacyjna
 • 332. Reklama lub tablica informacyjna
 • 376. Podpora w skali
 • 377. Nasyp, wał, grobla, wykop