B. Aktualizacja danych z PZGiK

Problem aktualizacji dotyczy wyłącznie wymiany informacji z Ośrodkami, które prowadzą “żywą bazę danych” czyli obszar objęty opracowaniem, nie jest blokowany (-> schemat poniżej).  Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że pomiędzy otrzymaniem pliku “gml” z Ośrodka a przygotowaniem pliku różnicowego, baza danych uległa modyfikacji. W takiej sytuacji, użytkownik może pobrać ponownie aktualny plik “gml” i wykonać aktualizację swojego rysunku.

 

Aktualizacja

Aby importować informacje z pliku “gml”, należy:

 • otworzyć okno menedżera wymiany informacji (skrót Ctrl + E),
 • z listy dostępnych formatów wymiany informacji wybrać “GML”
 • wybrać opcję aktualizacji: (szczegółowy opis opcji, poniżej)
  • plik        – obiekty na rysunku zostaną zastąpione obiektami importowanymi
  • data        – obiekty “młodsze” zastąpią obiekty “starsze”
  • rysunek – obiekty na rysunku pozostaną bez zmian
  • obiekt    – importowany zostanie tylko wybrany obiekt
 • uruchomić funkcję importu,
 • w oknie wyboru plików wskazać plik i uruchomić funkcję “Otwórz”

 

Aktualizację wykonuje się tak samo jak import plików “gml”. Jeżeli podczas importu, program odnajdzie na rysunku obiekt , o takim samym identyfikatorze lokalnym, to sposób działania będzie zależał od od ustawionej opcji:

I – “plik”

Obiekty na rysunku zostaną zastąpione obiektami importowanymi.

II – “data”

Jeżeli obiekt, który jest na rysunku, nie był modyfikowany przez użytkownika, to zostanie on zastąpiony obiektem z pliku. Jeżeli natomiast obiekt było modyfikowany, to program odnajdzie datę wersji oryginalnej (najstarszej) i porówna ją z datą wersji obiektu ładowanego z pliku. Jeżeli obiekt na rysunku okaże się starszy (co oznacza, że został on zaktualizowany w PZGiK), to zostanie on zastąpiony wersją z pliku. Żeby użytkownik wiedział, które obiekty zostały w ten sposób zaktualizowane, obiekt zostanie przeniesiony na warstwę “obiekty zaktualizowane“.

III – “rysunek”

Program pozostawi bez zmian obiekt na rysunku.

IV – obiekt (wskazany obiekt)

Program załaduje obiekt, o podanym identyfikatorze lokalnym. Jeżeli rysunek zawiera obiekt o takim identyfikatorze, to zostanie on zastąpiony obiektem ładowanym z pliku. Jeżeli użytkownik poda fragment identyfikatora, to załadowane zostaną wszystkie obiekty, których identyfikator lokalny, zawiera ten ciąg znaków.

Praca z zywa baza 1


Tematy powiązane: Paleta narzędziowa GML