Palety narzędziowe:

Palety z narzędziami programu zostały umieszczone na panelu bocznym, który można wysunąć  (wsunąć) przy pomocy klawisza TAB, lub wybierając z menu funkcje: „Narzędzia”, „Boczny panel narzędzi” i  „Wsuń/Wysuń boczny panel narzędzi”.  Palety narzędziowe, które znajdują się na panelu bocznym, rozwija się (i zwija) klikając na klawisz z nazwą palety. Jeżeli funkcje w rozwiniętych paletach narzędziowych nie mieszczą się w oknie programu, to można je przesuwać w pionie przy pomocy rolki myszy lub klawiszy F2/F3 (mysz musi być ustawiona nad panelem bocznym również wtedy, kiedy wykorzystuje się klawisze F2/F3) .  Kolor tła oraz odstępy pomiędzy panelami można ustawić w opcjach. Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + TAB zwija wszystkie rozwinięte palety narzędziowe. Szczegółowe informacje na temat palet narzędziowych można znaleźć w rozdziałach: obsługa, opcje oraz definiowanie.

MGC V - palety narzedziowe

Użytkownik ma do dyspozycji cztery palety, których funkcje może sam zdefiniować. Trzy z nich znajdują się na dolnym pasku programu (rys. powyżej) i można je przełączać kombinacją Ctrl+TAB, klikając na ikonkę z numerem palety lub wybierając z menu programu „Narzędzia”, „Palety użytkownika” i „Zmiana palety użytkownika”. Czwarta – paleta podręczna – pojawia się po kliknięciu prawym klawiszem myszy (jeżeli uruchomiona jest jakaś funkcja, to pierwsze kliknięcie wyłącza ją a dopiero drugie otwiera paletę podręczną).  Paletę podręczną można również otworzyć przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+D.

Powiązane tematyobsługaopcje,  definiowanie,  palety narzędziowe,  klawisze funkcyjne F7-F12  oraz  lista funkcji