Automatyczne kartowanie: MGC IV - auto karto ikonka

 

W palecie “Arkusz mapy” znajduje się funkcja “kreślenie mapy na podstawie pliku z kodami”, która umożliwia automatyczne kartowanie obiektów, na podstawie pliku, zawierającego współrzędne obiektów, uzupełnione kodami.  Aby z niej skorzystać, trzeba przygotować plik z zestawieniem wykorzystywanych kodów oraz oczywiście zastosować te kody podczas wykonywania pomiarów. Zarówno pliki obserwacji ja i pliki konfiguracji są “zwykłymi” plikami tekstowymi. Pliki konfiguracji muszą mieć rozszerzenie “mga”, natomiast pliki obserwacji mogą mieć dowolne rozszerzenie nazwy (w materiałach do nauki obsługi programu, mają one rozszerzenie “kod”).

 

MGC IV - auto karto - schemat 2A

 

A. Obsługa zbioru kodów

B. Schematy kodowania

C. Automatyczne kartowanie 

 

  • wybrać model kodowania (model 1 … 6  -> rysunek poniżej)
  • sprawdzić, czy podłączony jest właściwy zbiór definicji kodów (nazwa pliku, znajduje się nad listą definicji)
  • uruchomić funkcję “Automatyczne kartowanie” (paleta “Arkusz mapy”  lub okno opcji i ustawień – grupa opcji “Automatyczne kartowanie“)
  • wskazać plik obserwacji z kodami

 

 

MGC IV - auto karto - funkcje 2

Rys 1. Okno opcji i ustawień związanych z automatycznym kartowaniem