A.  Instalacja

_

MGC IV - instalacja nowaPakiet instalacyjny dostarczany jest drogą elektroniczną w formie spakowanego folderu, w którym znajdują się:

Aby zainstalować program, należy:

 1. pobrać pakiet instalacyjny i zapisać go w dowolnym, tymczasowym folderze,
 2. rozpakować pakiet, otworzyć i odnaleźć program „instalator_mgc.exe”,
 3. uruchomić w trybie administratora program „instalator_mgc.exe”,
 4. zaakceptować warunki licencji,
 5. uruchomić funkcję „Instaluj” (górne okienko na rysunku obok),
 6. wskazać folder instalacji lub pozostawić domyślny,
 7. ustawić opcje instalacji, (zalecane ustawienia -> rysunek obok),
 8. włączyć instalację klawiszem „Instaluj”

_

B.  Uruchomienie

Program można uruchomić:

 1. korzystając z ikonki skrótu na pulpicie,
 2. korzystając z funkcji menu systemu operacyjnego,
 3. przeciągając plik mapy („mgr”) na ikonkę programu na pulpicie.

_

_

_

W przypadku problemów sprawdzić czy pakiet instalacyjny został poprawnie przygotowany.

_

Uwaga: uruchomienie instalacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki licencji.
Program MGC jest nowym produktem i programy antywirusowe (zwłaszcza sonary) traktują go z dużą nieufnością. 
Przed zainstalowaniem programu, można folder pakietu instalacyjnego przeskanować i na czas instalacji wyłączyć ze skanowania.