Informacje o zmianach:

Cena MicroGeoCad’a

MicroGeoCad, został wprowadzony na rynek w roku 2015 i od tej pory jego cena, nie uległa zmianie. Niestety, inflacja, która pojawiła się kilka lat temu oraz rosnące obciążenia fiskalne spółek prawa handlowego, nie pozwolą utrzymać jej na aktualnym poziomie. W związku z trudną sytuacja na rynku usług geodezyjnych oraz problemami, jakie rodzi wprowadzenie formatu wymiany „gml”, do końca czerwca 2023, cena pozostawała na dotychczasowym poziomie.

Program + pakiety funkcji

Od pierwszego lipca 2023, z programu zostaną wydzielone pakiety funkcji, które nazwaliśmy „inżynierskimi” (profile, przekroje, inwentaryzacje obiektów itp.) oraz „ewidencyjnymi” (podziały, zestawienia danych ewidencyjnych, drukowanie zawiadomień itp). Zestawu te, będą teraz dostarczane na życzenie użytkownika i będą osobno płatne.

Forma organizacyjne i dane spółki.

W związku z walką, jaką prowadzi Rząd, z przedsiębiorcami, zmianie uległa forma organizacyjne oraz dane spółki PRODER (nowe dane, na stronie „kontakt„)

Koniec dystrybucji i serwisowania wersji „1” MicroGeoCad’a.

Wersja 070, udostępniona 21 grudnia 2020,  była ostatnią aktualizacją dla wersji 1.0. Po dwóch latach równoległego rozwijania wersji „1” i „2”, MicroGeoCad’a, wersja „1” została wyłączona z  serwisowania. W tym czasie, w wersji pierwszej, zostało wprowadzone ponad 50 istotnych zmian i usprawnień.  Szczegółowe informacje na temat warunków aktualizacji, znajdziecie Państwo na stronie informacje o warunkach dystrybucji aplikacji.  Dla aktualnej wersji (podobnie, jak to było w przypadku wersji pierwszej), przygotowywane są darmowe pakiety usprawnień, zawierające poprawki i nowe funkcje. Pakiety są udostępniane co około 2 tygodnie. Numer wersji programu, składa się z dwóch części, z których pierwsza (02) oznacza wersję, a druga (077) numer pakietu usprawnień.

Subiektywna ocena rozporządzeń.

Dla zainteresowanych, pozostawiamy na naszej stronie, nieco nieaktualną, ocenę projektów rozporządzeń i listę zastrzeżeń, do rozporządzeń, które właśnie przestają obowiązywać.