UWAGA: w związku z implementacją rozporządzeń z 2021 roku, program został znacząco zmodyfikowany, przez co niektóre fragmenty instrukcji obsługi mogą być nieaktualne. Prace nad aktualizacją instrukcji, trwają, a w razie wątpliwości prosimy o korzystanie z pomocy zdalnej (mail/telefon/kursy zdalne).

 1. Wstęp
  1. Przeznaczenie i wymagania
  2. Instalacja i uruchomienie
  3. Aktualizacja programu
  4. Aktualizacja systemu pomocy
  5. Odinstalowanie
 2. Podstawy obsługi
  1. Interfejs
  2. Tryby pracy programu
  3. Punkt kontrolny
  4. Nawigacja
  5. Narzędzia
  6. Kreślenie
  7. Ogrodzenie
  8. Skróty klawiszowe
 3. Funkcje programu (z podziałem na palety narzędziowe)
 4. Wymiana informacji (import / eksport – gml, dxf, dwg)
 5. Opcje i ustawienia (opcje, ustawienia, zarządzanie)
 6. Kreślenie mapy
  1. Przygotowanie arkusza mapy
  2. Kreślenie
  3. Interpolacja warstwic
  4. Kalibracja rastrów
  5. Transformacja
  6. Konwersja
  7. Przeskalowanie
  8. Drukowanie
 7. Dodatki
  1. Definicje pojęć
  2. Zestaw ćwiczeń  i  kursów
  3. Rozwój aplikacji
  4. Strona pomocy
  5. Porady
  6. Umowa licencyjna