1. Wstęp
  1. Przeznaczenie i wymagania
  2. Instalacja i uruchomienie
  3. Aktualizacja programu
  4. Aktualizacja systemu pomocy
  5. Odinstalowanie
 2. Podstawy obsługi
  1. Interfejs
  2. Tryby pracy programu
  3. Punkt kontrolny
  4. Nawigacja
  5. Narzędzia
  6. Kreślenie
  7. Ogrodzenie
  8. Skróty klawiszowe
 3. Funkcje programu (funkcje palet narzędziowych)
 4. Wymiana informacji (import / eksport – gml, dxf, dwg)
 5. Opcje i ustawienia (opcje, ustawienia, zarządzanie)
 6. Kreślenie mapy
  1. Przygotowanie arkusza mapy
  2. Kreślenie
  3. Interpolacja warstwic
  4. Kalibracja rastrów
  5. Transformacja
  6. Konwersja
  7. Przeskalowanie
  8. Drukowanie
 7. Dodatki
  1. Definicje pojęć
  2. Zestaw ćwiczeń  i  kursów
  3. Rozwój aplikacji
  4. Strona pomocy
  5. Porady
  6. Umowa licencyjna