Opisanie wskazanego obiektu / pikiety rzędnymi:

W zależności od rodzaju obiektu oraz zestawu danych, które są do dyspozycji, użytkownik może wybrać jedną z kilku funkcji opisywania obiektu rzędnymi wysokości. Rysunek poniżej przedstawia ikonki, nazwy oraz i lokalizację funkcji  (nazwę palety narzędziowej). Spis funkcji pod rysunkiem prowadzi do stron, na których można znaleźć szczegółowe informacje o właściwościach i sposobie użycia funkcji.

MGC IV - opisywanie rzednymi 4 metody

***

Informacje szczegółowe: