Modyfikacje:

.

.

.

 • 017 zwiększenie priorytetu wyświetlania MGC IV - paleta modyfikacji 10-2020 - R3
 • 018 ustawienie priorytetu wyświetlania
 • 019 zmniejszenie priorytetu wyświetlania
 • 020 ujednolicenie atrybutów graficznych obiektu
 • 021 zmiana koloru etykiety obiektu
 • 022 zmiana koloru wypełnienia / szrafu
 • 023 dopasowanie koloru do aktualnej palety
 • 024 ustawienie predefiniowanego koloru RGB

.

.

 • 033 usunięcie węzła obiektu MGC IV - paleta modyfikacji 10-2020 - R5
 • 034 wstawienie węzła + modyfikacja kształtu obiektu
 • 035 wstawienie węzła na linię
 • 036 wstawienie węzła na linię w określonej odległości od wskazanego końca
 • 037 podział linii
 • 038 uzupełnienie węzłów obiektu na styku z innymi obiektami
 • 039 ustawienie długości linii
 • 040 swobodne przedłużanie linii

.

 • 041 zamiana linii łamanej w krzywą MGC IV - paleta modyfikacji 10-2020 - R6
 • 042 zamiana krzywej w linię łamaną
 • 043 uzupełnienie maską, obiektów o geometrii „powierzchnia”
 • 044 usuwanie maski obiektu
 • 045 przedłużenie wskazanej linii do przecięcia
 • 046 przedłużenie wskazanych linii do przecięcia
 • 047 przedłużenie linii do przecięcie z okręgiem
 • 048 ustawienie średnicy okręgu

.

 • 049 kreskowanie obiektów powierzchniowych  MGC IV - paleta modyfikacji 05-2021 calosc - R6
 • 050 kreskowanie wycięć (enklaw) w obiektach powierzchniowych
 • 051 usuwanie kreskowania
 • 052 zmiana rozmiarów – poszerzenie / zwężenie obiektu
 • 053 ustawienie gęstości kreskowania skarpy
 • 054 zagęszczenie kreskowania skarpy
 • 055 rozrzedzenie kreskowania skarpy
 • 056 Utworzenie skarpy z linii, linii łamanych lub poligonów

.

 • 057 kopiowanie obiektu – odbicie lustrzane  MGC IV - paleta modyfikacji 05-2021 calosc - R7
 • 058 przenoszenie równoległe obiektu
 • 059 kopiowanie równoległe – zadana ilość kopii
 • 060 kopiowanie równoległe – zadany odstęp pomiędzy kopiami
 • 061 cięcie obiektów
 • 062 rozcinanie przewodów pod maskami opisów
 • 064 podzielenie obiektu złożonego ze skarp (wykop,nasyp itp) na skarpy składowe
 • 065 podzielenie obiektu złożonego z obiektów

.

.

 • 073 dosuwanie węzłów do pikietyMGC IV - paleta modyfikacji 05-2021 calosc - R9
 • 074 przesunięcie węzłów obiektów, na podstawie pliku wektorów
 • 075 przesunięcie zaznaczonego obiektu do punktu o podanych współrzędnych
 • 076 zamiana X <-> Y, czyli transformacja układ matematyczny<-> geodezyjny
 • 077 zamiana pikiety na kropkę i tekst
 • 078 zamiana pikiety na kropkę i tekst oraz usunięcie pikiety z rysunku
 • 079 przeniesienie pikiet związanych z obiektami, na warstwę tych obiektów
 • 080 przenumerowanie pikiet na rysunku

.

 • 081 przeniesienie obiektów na warstwy, zgodnie z aktualnym planem MGC IV - paleta modyfikacji 05-2021 calosc - R10
 • 082 obiektowanie – łączenie odcinków w obiekt
 • 082 usuwanie z łamanych i krzywych, odcinków, krótszych niż ….
 • 083 usuwanie duplikatów linii z obiektów powierzchniowych
 • 084 korygowanie położenia węzła łuku kołowego
 • 085 usuwanie zbędnych węzłów z linii łamanej
 • 086 modyfikacja kształtu budynku – gargamelizator
 • 087 zamiana linii łamanej na linię typu „linia łamana dxf”

.

 • 088  zmiana koloru elementu na kolor tła  MGC IV - paleta modyfikacji 05-2021 calosc - R11
 • 089
 • 090
 • 091
 • 092
 • 093
 • 094 odtwarzanie obiektów usuniętych
 • 095 usuwanie obiektów

.

Uwaga: Zbiór funkcji do modyfikacji obiektów mapy powiększa się bardzo szybko, dlatego ilość i układ klawiszy 
w programie może się znacznie różnić od opisanego powyżej. Rysunek powyżej przedstawia paletę w wersji 01.58.